họ trần lê đại tôn

Xã Lâm Trung Thủy – Huyện Đức Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh

THƠ CA

Không đề

0 ơi o đã về trời Vui buồn sướng khổ từ đây quên rồi Nhớ khi xưa thuở đôi mươi 0 tôi đẹp nết đẹp người o ơi Thế rồi cất bưởc theo người về làng Thượng ích o tôi lấy chồng Làm dâu cách một quảng đồng Chồng đi bội đội o trông việc…

Không đề
Thơ Ca
Tiếng vọng cội nguồn
Thơ Ca

Tiếng vọng cội nguồn

Kính mến tặng bác chú, anh em, con cháu các đời họ Trần Lê Có lần trong giấc mơ bay, Thực - hư, Tôi biết chuyện hay nhà trời: Thiên đình mở hội vui nồng hậu Tại vườn đào Vương Mẫu Tây phương, Kỳ hoa, dị thảo ngát hương, Bồng lai tiên cảnh mê hồn…

Khóc con

Con Thái yên quí cua Cậu Mợ ơi: Mợ quá thương xót, đau đớn quá. nên mợ làm mây câu khóc than thở, âm thầm kêu khóc con. dễ cho đỡ đau đau đớn. Con ơi con: Vẫn biết anh hùng ghi tạo hóa Sống là còn. thác cũng là còn Nhưng chì vì, cốt…

Khóc con
Thơ Ca
Không đề
Thơ Ca

Không đề

[tta_listen_btn] Sau khi biết tin bà Đinh Thị Tuyết - Là vợ ông Trần Văn Chí - Đời 13 - Phái Trần Đôn Phác đã ra đi về với tổ tiên tại quê nhà xã Lâm Trung Thủy - Huyện Đức Thọ - Tĩnh Hà Tĩnh thì ông Trần Lê Quang - Đời 14 -…