THƠ CA

Không đề

0 ơi o đã về trời Vui buồn sướng khổ từ đây quên rồi Nhớ khi xưa thuở đôi mươi 0 tôi đẹp nết đẹp

Tiếng vọng cội nguồn

Kính mến tặng bác chú, anh em, con cháu các đời họ Trần Lê Có lần trong giấc mơ bay, Thực – hư, Tôi biết

Khóc con

Con Thái yên quí cua Cậu Mợ ơi: Mợ quá thương xót, đau đớn quá. nên mợ làm mây câu khóc than thở, âm thầm

Không đề

[tta_listen_btn] Sau khi biết tin bà Đinh Thị Tuyết – Là vợ ông Trần Văn Chí – Đời 13 – Phái Trần Đôn Phác đã

Miếu làng thôn Trung Khánh

Vị thần bảo hộ làng này (Thôn Trung Khánh) Miếu Kỳ Yên có từ ngày xa xưa Dãi dầu cùng với nắng mưa Cỏ săng,

Viết về cụ Lê Ninh

LỜI NÓI ĐẦU Ông nội tôi tên là Trần Đôn Hoan với cụ Lê Ninh là con cô con cậu (cố nội tôi tên là