Personal Information

Tên
Trần Văn Diên
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 23/6
Person ID 94764
Last Modified 2023-10-05 12:59:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Xuân Vinh
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Xước
♂️ Trần Văn Miên
♂️ Trần Văn Kiên
Family ID 94756
Last Modified 2023-09-09 14:26:24

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Khuê
♂️ Trần Văn Thắm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

23/6
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Hữu vệ thập đội tỉnh Nghệ An, vua cấp bằng Ngụ trưởng.