Personal Information

Tên
Trần Văn Kiên
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 17/3
Person ID 94767
Last Modified 2023-10-05 13:10:08

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Xuân Vinh
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Xước
♂️ Trần Văn Miên
♂️ Trần Văn Diên
Family ID 94756
Last Modified 2023-09-09 14:26:24

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Đinh

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Khang
♂️ Trần Văn Phái

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

17/3
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thủ chỉ làng Lạc Thiện, hương bộ làng.