Personal Information

Tên
Trần Văn Khuê
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 3/4
Person ID 95523
Last Modified 2023-10-07 06:38:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Diên
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Thắm
Family ID 95521
Last Modified 2023-10-05 13:00:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Lễ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

3/4
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

hiệu là Tinh Tụ (tục gọi ông Thơ Kiều), thí sinh chữ Hán trường tỉnh, Phó Lý trưởng làng Trung Lễ; Ngày giỗ: 3/4 AL.