Personal Information

Tên
Lê Nhu
Sinh Mậu Tý (1888)
Giới tính ♂️ Male
Mất 10/ 1964 nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt Hà Tây
Person ID 96636
Last Modified 2023-10-09 12:38:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Triện
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Lê Chữ
♀️ Lê Thị Hai
♂️ Lê Bảo
♂️ Lê Thị
♀️ Lê Thị Năm
♂️ Lê Đào
♂️ Lê Tám
♀️ Lê Thị Hạnh (chị)
♀️ Lê Thị Hạnh (em)
Family ID 96626
Last Modified 2023-10-07 11:07:12

Spouses ( 1 )

Spouse
Phan Thị Tuyên
Children ♂️ Lê Xuân Nguyên
♀️ Lê Thị Thu
♀️ Lê Thị Lập Tuyết
♀️ Lê Thị Tám
♀️ Lê Thị Bàn
♂️ Lê Cấu
♀️ Lê Thị Vân
♂️ Lê Tĩnh Tiết

Sự kiện

Mậu Tý (1888)
Birth Entering into life.

📍

10/ 1964
Death Mortal life terminates.

📍 nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt Hà Tây

Additional Information

Additional Info

Nhị trường thi Hương tại trường Nghệ; Triều đình nhà Nguyễn tăng chức sắc “Cửu phẩm Văn giai” Giáo viên chữ Hán, nhà ở thị xã Hà Tĩnh

thọ 76 tuổi