Personal Information

Tên
Lê Đào
Sinh 1895 (Ất Mùi)
Giới tính ♂️ Male
Mất 1946 (Bính Tuất) nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt, Hà Tây
Person ID 96646
Last Modified 2023-10-09 13:13:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Triện
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Lê Chữ
♀️ Lê Thị Hai
♂️ Lê Bảo
♂️ Lê Nhu
♂️ Lê Thị
♀️ Lê Thị Năm
♂️ Lê Tám
♀️ Lê Thị Hạnh (chị)
♀️ Lê Thị Hạnh (em)
Family ID 96626
Last Modified 2023-10-07 11:07:12

Spouses ( 1 )

Spouse
Thái Thị Đôi
Children ♂️ Lê Hạt
♂️ Lê Nhật
♂️ Lê Ích (tức Lê Tĩnh)
♂️ Lê Yên

Sự kiện

1895 (Ất Mùi)
Birth Entering into life.

📍

1946 (Bính Tuất)
Death Mortal life terminates.

📍 nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt, Hà Tây

Additional Information

Additional Info

Đi lính làm Cai lính Khố đỏ (Sắc lính do thực dân Pháp tổ chức tại Việt Nam) năm 1941 cụ tham gia phong trào phản chiến chống việc thực dân Pháp đưa lính Việt Nam đi đánh Xiêm nên bị thải hồi vê làng làm ruộng