Personal Information

Tên
họ Lê
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96624
Last Modified 2023-10-07 11:07:10

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Triện
Children ♂️ Lê Chữ
♀️ Lê Thị Hai
♂️ Lê Bảo
♂️ Lê Nhu
♂️ Lê Thị
♀️ Lê Thị Năm
♂️ Lê Đào
♂️ Lê Tám
♀️ Lê Thị Hạnh (chị)
♀️ Lê Thị Hạnh (em)

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍