Phan Thị Tuyên

  0
  17

  Personal Information

  Name
  Phan Thị Tuyên
  Born ---- làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
  Gender ♀️ Female
  Died ----

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Lê Nhu
  Children ♂️ Lê Xuân Nguyên
  ♀️ Lê Thị Thu
  ♀️ Lê Thị Lập Tuyết
  ♀️ Lê Thị Tám
  ♀️ Lê Thị Bàn
  ♂️ Lê Cấu
  ♀️ Lê Thị Vân
  ♂️ Lê Tĩnh Tiết

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍 làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  con gái đầu của cụ Phan Tử Khâm người làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.