Personal Information

Tên
Phan Thị Tuyên
Sinh ---- làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97917
Last Modified 2023-10-09 12:40:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Nhu
Children ♂️ Lê Xuân Nguyên
♀️ Lê Thị Thu
♀️ Lê Thị Lập Tuyết
♀️ Lê Thị Tám
♀️ Lê Thị Bàn
♂️ Lê Cấu
♀️ Lê Thị Vân
♂️ Lê Tĩnh Tiết

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

con gái đầu của cụ Phan Tử Khâm người làng Thịnh Quả, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.