Personal Information

Tên
Lê Thị Năm
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96643
Last Modified 2023-10-09 13:00:44

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Triện
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Lê Chữ
♀️ Lê Thị Hai
♂️ Lê Bảo
♂️ Lê Nhu
♂️ Lê Thị
♂️ Lê Đào
♂️ Lê Tám
♀️ Lê Thị Hạnh (chị)
♀️ Lê Thị Hạnh (em)
Family ID 96626
Last Modified 2023-10-07 11:07:12

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(Bà Nghĩa Huê