Personal Information

Tên
Lê Thị Hai
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96630
Last Modified 2023-10-07 11:09:18

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Triện
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Lê Chữ
♂️ Lê Bảo
♂️ Lê Nhu
♂️ Lê Thị
♀️ Lê Thị Năm
♂️ Lê Đào
♂️ Lê Tám
♀️ Lê Thị Hạnh (chị)
♀️ Lê Thị Hạnh (em)
Family ID 96626
Last Modified 2023-10-07 11:07:12

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍