Personal Information

Tên
Trần Văn Phấn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 12/7
Person ID 94741
Last Modified 2023-10-05 09:42:43

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Chương
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Kim Đôi
♂️ Trần Văn Định
♂️ Trần Văn Tĩnh
Family ID 94736
Last Modified 2023-09-09 14:21:30

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Tam
Children ♂️ Trần Văn Sum
♂️ Trần Văn Dĩnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

12/7
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Phó Lý trưởng thôn Trung Lễ. Thọ 61 tuổi