Personal Information

Tên
Trần Văn Sum
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 7/12
Person ID 95425
Last Modified 2023-10-07 06:01:51

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phấn
Mẹ Lê Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Văn Dĩnh
Family ID 95423
Last Modified 2023-10-05 09:44:08

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

7/12
Death Mortal life terminates.

📍