Personal Information

Tên
Trần Văn Bút
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96853
Last Modified 2023-10-07 13:22:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thư
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Tích
♀️ Bà Tộc Trương
Family ID 96844
Last Modified 2023-10-07 13:16:47

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Lục
Children ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Thúc
♂️ Trần Diễn
♀️ Bà Cu Điền

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍