Personal Information

Tên
Bà Tộc Trương
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96859
Last Modified 2023-10-07 13:29:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thư
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Bút
♂️ Trần Văn Tích
Family ID 96844
Last Modified 2023-10-07 13:16:47

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍