Personal Information

Tên
Trần Thứ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ---- cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn
Person ID 96606
Last Modified 2023-10-09 09:12:46

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Tư
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Khoản
♂️ Trần Toản
♀️ Trần Thị Ba
Trần Thị Tư
♂️ Trần Năm Đan
♂️ Trần Sáu Đan
♂️ Trần Phú
Family ID 96586
Last Modified 2023-10-07 10:19:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Sáu
Children ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Quỳnh
♀️ Trần Thị Tam
♀️ Trần Thị Tứ
♀️ Trần Thị Mai
♂️ Trần Đôi Lương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn

Additional Information

Additional Info

(tức Bảy Đan)