Personal Information

Tên
Trần Thị Sáu
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ---- cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn.
Person ID 97808
Last Modified 2023-10-09 09:13:52

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thứ
Children ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Quỳnh
♀️ Trần Thị Tam
♀️ Trần Thị Tứ
♀️ Trần Thị Mai
♂️ Trần Đôi Lương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn.