Trần Lê Đạo

Personal Information

Name
Trần Lê Đạo
Born 1926
Gender ♂️ Male
Died ----

Parents ( 1 )

Father
Trần Thiện
Mother Trần Thị Nậy
Siblings ♂️ Trần Hỷ
♀️ Trần Thị Tam
♂️ Trần Lê Ngôn
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lê Ngọc
♀️ Trần Thị Bảy
♀️ Trần Thị Chín

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Quốc Việt
♂️ Trần Quốc Hùng
♂️ Trần Quốc Cường
♂️ Trần Quốc Thắng
♂️ Trần Lê Thịnh
♂️ Trần Lê Lâm
♀️ Trần Thị Lâm

Events

----
Death Mortal life terminates.

📍

1926
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Ông tham gia bộ đội năm 1948, lấy vợ ở Thanh Hóa năm 1950. Năm 1954 về quê vợ ở Chương Mỹ- Hà Tây, vào Lâm đồng năm 19...;