Personal Information

Tên
Trần Thị Lâm
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Person ID 99301
Last Modified 2023-10-12 13:20:06

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Lê Đạo
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Quốc Việt
♂️ Trần Quốc Hùng
♂️ Trần Quốc Cường
♂️ Trần Quốc Thắng
♂️ Trần Lê Thịnh
♂️ Trần Lê Lâm
Family ID 99281
Last Modified 2023-10-12 13:06:31

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

tức Thêm