Personal Information

Tên
Trần Quốc Việt
Sinh 1951
Giới tính ♂️ Male
Person ID 99282
Last Modified 2023-10-12 13:08:41

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Lê Đạo
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Quốc Hùng
♂️ Trần Quốc Cường
♂️ Trần Quốc Thắng
♂️ Trần Lê Thịnh
♂️ Trần Lê Lâm
♀️ Trần Thị Lâm
Family ID 99281
Last Modified 2023-10-12 13:06:31

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Lê Tuấn
♂️ Trần Lê Điệp
♂️ Trần Lê Bằng
♀️ Trần Thị Hạnh

Sự kiện

1951
Birth Entering into life.

📍