Personal Information

Tên
Trần Quốc Hùng
Sinh 1957
Giới tính ♂️ Male
Person ID 99285
Last Modified 2023-10-12 13:09:56

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Lê Đạo
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Quốc Việt
♂️ Trần Quốc Cường
♂️ Trần Quốc Thắng
♂️ Trần Lê Thịnh
♂️ Trần Lê Lâm
♀️ Trần Thị Lâm
Family ID 99281
Last Modified 2023-10-12 13:06:31

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Lý
Children ♂️ Trần Lê Mạnh
♂️ Trần Lê Quỳnh
♀️ Trần Thị Nga
♀️ Trần Thị Hồng

Sự kiện

1957
Birth Entering into life.

📍