Personal Information

Tên
Trần Bảy Đản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95635
Last Modified 2023-10-07 07:47:09

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hòe
Mẹ họ Hòang
Siblings ♂️ Trần Sáu Đản
♂️ Trần Tám Đản
Family ID 95626
Last Modified 2023-10-05 14:22:35

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Tam
Children ♀️ Nguyễn Thị Đường
♀️ Nguyễn Thị Hai
♂️ Nguyễn Tam
♂️ Nguyễn Tứ
♂️ Nguyễn Ái
♂️ Nguyễn An
♀️ Nguyễn Thị Yến
♀️ Nguyễn Thị Hoà
♂️ Nguyễn Hợp
♀️ Nguyễn Thị Thập

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tục gọi là cố Nhân Đường, thọ 89 tuổi

Gia đình này theo đạo Thiên chúa giáo ở xã Đức Yên, Đức Thọ; riêng bà Thập năm 1954 di cư vào Nam, sống tại ĐắkLắk