Personal Information

Tên
Nguyễn An
Sinh 1911
Giới tính ♂️ Male
Mất 27/4/1987 (27/3 Đinh Mão).
Person ID 96518
Last Modified 2023-10-09 06:48:07

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Bảy Đản
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♀️ Nguyễn Thị Đường
♀️ Nguyễn Thị Hai
♂️ Nguyễn Tam
♂️ Nguyễn Tứ
♂️ Nguyễn Ái
♀️ Nguyễn Thị Yến
♀️ Nguyễn Thị Hoà
♂️ Nguyễn Hợp
♀️ Nguyễn Thị Thập
Family ID 96500
Last Modified 2023-10-07 07:48:00

Sự kiện

27/4/1987 (27/3 Đinh Mão).
Death Mortal life terminates.

📍

1911
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch ủy ban khaựng chiến hành chánh xã Đức Yên, Hội trưởng Hội Phụ lão xã