Nguyễn An

  0
  6

  Personal Information

  Name
  Nguyễn An
  Born 1911
  Gender ♂️ Male
  Died 27/4/1987 (27/3 Đinh Mão).

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Bảy Đản
  Mother Trần Thị Tam
  Siblings ♀️ Nguyễn Thị Đường
  ♀️ Nguyễn Thị Hai
  ♂️ Nguyễn Tam
  ♂️ Nguyễn Tứ
  ♂️ Nguyễn Ái
  ♀️ Nguyễn Thị Yến
  ♀️ Nguyễn Thị Hoà
  ♂️ Nguyễn Hợp
  ♀️ Nguyễn Thị Thập

  Events

  27/4/1987 (27/3 Đinh Mão).
  Death Mortal life terminates.

  📍

  1911
  Birth Entering into life.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch ủy ban khaựng chiến hành chánh xã Đức Yên, Hội trưởng Hội Phụ lão xã