Personal Information

Tên
Trần Văn Hòe
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 3/7
Person ID 94783
Last Modified 2023-10-05 14:17:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
TrầnVăn Bình
Mẹ Lê Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Văn Hòa
Family ID 94776
Last Modified 2023-09-09 14:31:52

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Hòang
Children ♂️ Trần Sáu Đản
♂️ Trần Bảy Đản
♂️ Trần Tám Đản

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Dái Đản

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

3/7
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Đội trưởng Hữu vệ thập đội tỉnh Nghệ an. Thọ 61 tuổi