Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Thập
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96530
Last Modified 2023-10-07 07:58:12

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Bảy Đản
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♀️ Nguyễn Thị Đường
♀️ Nguyễn Thị Hai
♂️ Nguyễn Tam
♂️ Nguyễn Tứ
♂️ Nguyễn Ái
♂️ Nguyễn An
♀️ Nguyễn Thị Yến
♀️ Nguyễn Thị Hoà
♂️ Nguyễn Hợp
Family ID 96500
Last Modified 2023-10-07 07:48:00

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

năm 1954 di cư vào Nam, sống tại ĐắkLắk.