Personal Information

Tên
Nguyễn Hợp
Sinh 1918
Giới tính ♂️ Male
Mất 14/2 (Nhuận) Ất Sửu (1985).
Person ID 96527
Last Modified 2023-10-09 07:00:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Bảy Đản
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♀️ Nguyễn Thị Đường
♀️ Nguyễn Thị Hai
♂️ Nguyễn Tam
♂️ Nguyễn Tứ
♂️ Nguyễn Ái
♂️ Nguyễn An
♀️ Nguyễn Thị Yến
♀️ Nguyễn Thị Hoà
♀️ Nguyễn Thị Thập
Family ID 96500
Last Modified 2023-10-07 07:48:00

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Bảy
Children ♂️ Nguyễn Xuân Trường
♂️ Nguyễn Xuân Khoa
♂️ Nguyễn Tiến Thị
♀️ Nguyễn Thị Quế
♀️ Nguyễn Thị Huệ
♂️ Nguyễn Tiến Học
♀️ Nguyễn Thị Hằng
♂️ Nguyễn Công Văn
♂️ Nguyễn Xuân Minh

Sự kiện

14/2 (Nhuận) Ất Sửu (1985).
Death Mortal life terminates.

📍

1918
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Xã đội trưởng (1953), Phó Chủ tịch UBND xã, ủy viên Hội đồng nhân dân huyện Đức thọ, Đảng ủy viên Đảng bộ xã Đức yên (1967), 13 năm liền làm ủy viên Hội thẩm tỉnh Hà tĩnh; Sinh năm 1918, mất 14/2 (Nhuận) Ất Sửu (1985).