Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Huệ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Person ID 97737
Last Modified 2023-10-09 07:07:13

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Hợp
Mẹ Nguyễn Thị Bảy
Siblings ♂️ Nguyễn Xuân Trường
♂️ Nguyễn Xuân Khoa
♂️ Nguyễn Tiến Thị
♀️ Nguyễn Thị Quế
♂️ Nguyễn Tiến Học
♀️ Nguyễn Thị Hằng
♂️ Nguyễn Công Văn
♂️ Nguyễn Xuân Minh
Family ID 97722
Last Modified 2023-10-09 07:01:42

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

bộ đội, nhân viên khách sạn Vinh