Personal Information

Tên
TrầnVăn Bình
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94546
Last Modified 2023-10-09 07:29:45

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Huy Quả
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Huy Thai
♂️ Trần Văn Huyền
♂️ Trần Hữu Chương
♂️ Trần Xuân Vinh
♂️ Trần Nhật Chiếu
Family ID 94533
Last Modified 2023-09-09 13:02:53

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Hữu
♂️ Trần Văn Tích

Spouses ( 2 )

Spouse
Lê Thị Tam
Children ♂️ Trần Văn Hòe
♂️ Trần Văn Hòa

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍