Personal Information

Tên
Trần Văn Trứ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94599
Last Modified 2023-09-09 13:25:14

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Chính Luận
Mẹ Họ Đinh
Family ID 94598
Last Modified 2023-09-09 13:24:31

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Doãn
♂️ Trần Văn Kỹ
♂️ Trần Văn Ngoãn
♂️ Trần Thái Thông

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍