Personal Information

Tên
Trần Văn Doãn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94887
Last Modified 2023-10-06 06:26:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Trứ
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Kỹ
♂️ Trần Văn Ngoãn
♂️ Trần Thái Thông
Family ID 94886
Last Modified 2023-09-11 13:10:28

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Giản
♂️ Trần Văn Huấn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Ngụ trưởng hậu vệ thập đội.