Personal Information

Tên
Trần Văn Khánh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96832
Last Modified 2023-10-07 13:10:16

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phu
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Yến
♂️ Trần Văn Tam
Family ID 96828
Last Modified 2023-10-07 13:06:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Ba
Children ♂️ Trần Con Tạ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍