Personal Information

Tên
Trần Con Tạ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98368
Last Modified 2023-10-10 12:43:05

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Khánh
Mẹ Lê Thị Ba
Family ID 98365
Last Modified 2023-10-10 12:41:23

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(tức Dái Con Tạ)