Personal Information

Tên
Trần Văn Yến
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96829
Last Modified 2023-10-07 13:08:51

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phu
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Khánh
♂️ Trần Văn Tam
Family ID 96828
Last Modified 2023-10-07 13:06:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Phan
Children ♂️ Trần Văn Tạ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍