Personal Information

Tên
Trần Văn Khang
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98279
Last Modified 2023-10-10 08:42:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thắng
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Con Khang
♂️ Trần Đại
Family ID 98278
Last Modified 2023-10-10 08:40:44

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍