Personal Information

Tên
Trần Con Khang
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98283
Last Modified 2023-10-10 08:43:57

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thắng
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Khang
♂️ Trần Đại
Family ID 98278
Last Modified 2023-10-10 08:40:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Thái
Children ♂️ Trần Văn Ứng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍