Personal Information

Tên
Trần Đại
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98286
Last Modified 2023-10-10 08:45:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thắng
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Khang
♂️ Trần Con Khang
Family ID 98278
Last Modified 2023-10-10 08:40:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♀️ Trần Thị Em Con

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍