Personal Information

Tên
Trần Mạnh Hanh
Sinh 1929
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97319
Last Modified 2023-10-12 12:32:44

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Ý
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Mỹ
♂️ Trần Phúc Canh
♂️ Trần Phúc An
♀️ Trần Thị Em
♂️ Trần Mạnh Đàn
♀️ Trần Thị Nhỏ
♂️ Trần Lê Thuấn
Family ID 97295
Last Modified 2023-10-08 13:44:30

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Hồng Xoan
Children ♀️ Trần Mạnh Hoà
♂️ Trần Mạnh Hồng
♀️ Trần Thị Thanh Hương

Sự kiện

----
Death Mortal life terminates.

📍

1929
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

(tên cũ là Mạnh Thành); Đảng viên ĐCSVN, Trung uý QĐNDVN, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Lễ, Hưu trí;