Personal Information

Tên
Lê Thị Hồng Xoan
Sinh ---- xã Đức Thủy
Giới tính ♀️ Female
Person ID 99216
Last Modified 2023-10-12 12:34:03

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Mạnh Hanh
Children ♀️ Trần Mạnh Hoà
♂️ Trần Mạnh Hồng
♀️ Trần Thị Thanh Hương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 xã Đức Thủy