Personal Information

Tên
Trần Phúc An
Sinh 1916
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97303
Last Modified 2023-10-12 12:08:59

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Ý
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Mỹ
♂️ Trần Phúc Canh
♀️ Trần Thị Em
♂️ Trần Mạnh Đàn
♀️ Trần Thị Nhỏ
♂️ Trần Lê Thuấn
♂️ Trần Mạnh Hanh
Family ID 97295
Last Modified 2023-10-08 13:44:30

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ngoéc
Children ♂️ Trần Minh Khang

Sự kiện

----
Death Mortal life terminates.

📍

1916
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Làm chức Cai quân đội viễn chinh cho đế quốc Pháp, tham gia chống phát xít Đức và chết tại Pháp