Personal Information

Tên
Trần Mạnh Đàn
Sinh 1919
Giới tính ♂️ Male
Mất 1981
Person ID 97310
Last Modified 2023-10-12 12:12:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Ý
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Mỹ
♂️ Trần Phúc Canh
♂️ Trần Phúc An
♀️ Trần Thị Em
♀️ Trần Thị Nhỏ
♂️ Trần Lê Thuấn
♂️ Trần Mạnh Hanh
Family ID 97295
Last Modified 2023-10-08 13:44:30

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Táo
Children Trần Mạnh Thái
♂️ Trần Mạnh Tiếp
♀️ Trần Thị Kim Hạnh
♀️ Trần Thị Kim Liên

Sự kiện

1981
Death Mortal life terminates.

📍

1919
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Làm Cai lính khố đỏ (lính tập) thời thuộc Pháp, giác ngộ cách mạng; Đảng viên ĐCSVN, Đại tá Tham mưu trưởng Cục không quân QĐNDVN; Hưu trí;