Personal Information

Tên
Trần Đôn Siêu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95319
Last Modified 2023-10-05 06:52:05

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Dung
Mẹ họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Đôi Siêu
Family ID 95318
Last Modified 2023-10-05 06:50:59

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Trần Đôn Khiển

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Hoàng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍