Personal Information

Tên
Trần Đôn Khiển
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96145
Last Modified 2023-10-07 01:48:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Siêu
Mẹ họ Đinh
Family ID 96144
Last Modified 2023-10-07 01:45:13

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍