Personal Information

Tên
Trần Đôn Dung
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94685
Last Modified 2023-09-09 14:07:46

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Thiện
Mẹ Không rõ
Siblings ♂️ Trần Đôn Thi
Family ID 94681
Last Modified 2023-09-09 14:05:51

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Hồ
Children ♂️ Trần Đôn Siêu
♂️ Trần Đôi Siêu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍