Personal Information

Tên
Trần Đôi Siêu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95322
Last Modified 2023-10-05 06:53:09

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Dung
Mẹ họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Đôn Siêu
Family ID 95318
Last Modified 2023-10-05 06:50:59

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Hoàng
Children ♂️ Trần Đôn Diễn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍