Personal Information

Tên
Lê Thị Em
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất 3/5 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn.
Person ID 97773
Last Modified 2023-10-09 08:13:02

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Khoản
Children ♀️ Trần Thị Nậy
♀️ Trần Thị Đôi
♂️ Trần Lê Nghĩa
♀️ Trần Thị Tứ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

3/5
Death Mortal life terminates.

📍 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn.