Personal Information

Tên
Trần Thị Tứ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97785
Last Modified 2023-10-09 08:55:40

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khoản
Mẹ Lê Thị Em
Siblings ♀️ Trần Thị Nậy
♀️ Trần Thị Đôi
♂️ Trần Lê Nghĩa
Family ID 97775
Last Modified 2023-10-09 08:13:03

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Ngoéc Tư Lương