Lê Sà

  0
  10

  Personal Information

  Name
  Lê Sà
  Born 1872
  Gender ♂️ Male
  Died 11/2/1946

  Parents ( 1 )

  Father
  Lê Dụ
  Mother Nguyễn Thị Tuân
  Siblings ♂️ Lê Trọng Liệu

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Lê Thị Đôi
  Children ♂️ Lê Mạnh Bính
  ♀️ Lê Thị Đôi
  ♀️ Lê Thị Ba

  Events

  1872
  Birth Entering into life.

  📍

  11/2/1946
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Cụ Thị em- Thị Bang

  Sinh năm Nhâm Thân (1872) tại tỉnh lỵ tỉnh Quảng Nam (lúc đó Can Khâm- Lê Dụ làm Tuần phủ Nam Ngãi) lên 3 tuổi Can Khâm mất, Cụ cùng mẹ và anh trai là Lê Trọng Liệu đi theo linh cữu về quê cha tức là làng Trung Lễ, phủ Đức Thọ Hà Tĩnh. Gặp thời giặc dã lọan lạc Cụ vừa đi học vừa đi dạy để trợ túc. Ngoài 20 tuổi ông vào Kinh đô Huế học tại trường Quốc Tử Giám. Năm 1903 thi hương trường Thừa Thiên ông đậu Tú Tài,

  Năm 1909 ông thi đậu Cử Nhân;

  Năm 2013 ông được bổ Huấn đạo huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.

  Năm 1921 trường Huấn đạo bị bãi bỏ, Cụ tạm giữ chức Bang tá huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  Năm 1926 Cụ được thăng hàm Thị giảng và nghỉ hưu.

  Cụ mất ngày 10 tháng giêng Bính Tuất (11/2/1946) thọ 75 tuổi