Personal Information

Tên
Lê Sà
Sinh 1872
Giới tính ♂️ Male
Mất 11/2/1946
Person ID 95763
Last Modified 2023-10-07 11:51:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Dụ
Mẹ Nguyễn Thị Tuân
Siblings ♂️ Lê Trọng Liệu
Family ID 95750
Last Modified 2023-10-06 00:45:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Đôi
Children ♂️ Lê Mạnh Bính
♀️ Lê Thị Đôi
♀️ Lê Thị Ba

Sự kiện

1872
Birth Entering into life.

📍

11/2/1946
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Cụ Thị em- Thị Bang

Sinh năm Nhâm Thân (1872) tại tỉnh lỵ tỉnh Quảng Nam (lúc đó Can Khâm- Lê Dụ làm Tuần phủ Nam Ngãi) lên 3 tuổi Can Khâm mất, Cụ cùng mẹ và anh trai là Lê Trọng Liệu đi theo linh cữu về quê cha tức là làng Trung Lễ, phủ Đức Thọ Hà Tĩnh. Gặp thời giặc dã lọan lạc Cụ vừa đi học vừa đi dạy để trợ túc. Ngoài 20 tuổi ông vào Kinh đô Huế học tại trường Quốc Tử Giám. Năm 1903 thi hương trường Thừa Thiên ông đậu Tú Tài,

Năm 1909 ông thi đậu Cử Nhân;

Năm 2013 ông được bổ Huấn đạo huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1921 trường Huấn đạo bị bãi bỏ, Cụ tạm giữ chức Bang tá huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Năm 1926 Cụ được thăng hàm Thị giảng và nghỉ hưu.

Cụ mất ngày 10 tháng giêng Bính Tuất (11/2/1946) thọ 75 tuổi