Personal Information

Tên
Lê Thị Đôi
Sinh 1874
Giới tính ♀️ Female
Mất 9/9/1953
Person ID 96698
Last Modified 2023-10-07 11:53:39

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Sà
Children ♂️ Lê Mạnh Bính
♀️ Lê Thị Đôi
♀️ Lê Thị Ba

Sự kiện

1874
Birth Entering into life.

📍

9/9/1953
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Cụ Lê Thị Đôi con gái của cụ Lê Ninh, người cùng làng, sinh năm Giáp Tuất (1874). Mất 2/8 năm Quý Tỵ (9/9/1953) thọ 80 tuổi