Personal Information

Tên
Lê Dụ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94841
Last Modified 2023-10-06 00:38:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Công Phó
Mẹ họ Lê
Family ID 94837
Last Modified 2023-09-11 12:54:22

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Lê Triện

Spouses ( 2 )

Spouse
Họ Lê 2
Children ♂️ Lê Phượng

Spouses ( 3 )

Spouse
Nguyễn Thị Tuân
Children ♂️ Lê Trọng Liệu
♂️ Lê Sà

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Tự là Hiếu Vấn; Con Ông Lê Công Phó và bà chính thất;  (dòng huyết thống Ông Trần Đôn Cung như đã ghi ở phần lai lịch và đặc điểm Họ ta).

Sơ lược lịch sử: Cụ Lê Dụ sinh năm 1811 thờ thơ ấu mẹ mất sớm sống với người mẹ kế họ Đặng ở Thọ Tường (Đức Tân ngày nay), nhà nghèo làm nông nghiệp rất chăm học.

+ Năm 31 tuổi thi hương trường Nghệ An, đậu Cử nhân (niên hiệu Minh Mạng thứ 21 (1840) được bổ làm quan tri huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, sau đó được thăng lên tri phủ Hòa An (Phú Yên), rồi lên làm việc ở Bộ hộ.

+ Năm 1862 Tự đức thứ 15 cử làm bố chánh tỉnh Sơn tây, lúc này có giặc Cừ ở Bắc kinh nổi lên cấu kết với bọn cướp bể cùng nhau tàn phá, Tự đức giao lệnh cho ông Dụ kéo quân từ Sơn Tây về hợp lực với quân ông Vũ Bảo dẹp yên được.

+ Năm 1870 Tự Đức thứ 23: Ông được thăng chức Hữu tham tri bộ lãi, tuần phủ tỉnh Nam Ngại, Sau đợt xin Vua xuất kho lúa cứu dân đói vì hạn hán kéo dài được chuyển làm Hữu tham tri bộ Lễ và điều sang Bộ hình.

+ Năm 1874 Tự Đức thứ 27 vâng mệnh Vua phái ra Nghệ an hiếu dụ và quyền chức Hộ đốc An Tĩnh (giúp thống đốc Nghệ An và Hà Tĩnh).

Sau một thời gian bị tên Hồ Oai - một võ quan cao cấp nhiều nợ máu tàn sát vùng Nghệ An tố giác với Tự Đức là Lê Dụ dẹp hết nhà tù, thả người tù nhân ra làm loạn, Lê Dụ bị triệu về kinh giáng chức từ Tham tri (hàng nhị phẩm) xuống Biện tý (hàng Tứ phẩm) thuộc Bộ hình trước khi giáng chức là: Hồng lộ tự khanh, về kinh được ít lâu thì Cụ bị bệnh nặng mất 18/12/Giáp Tuất (1874), thọ 64 tuổi. Sau khi Cụ mất Tự Đức biết giáng chức Cụ là oan bèn xuống chiếu phục hồi chức tước: “Tả thị lang bộ hình”

Ghi chú: Chép theo tập thế phổ phái Lê Công và trong bộ Đại Nam liệt truyện cuốn 33 tờ 14, mục danh thần liệt truyện thứ 23.