Personal Information

Tên
Trần Văn Trạch
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95607
Last Modified 2023-10-07 07:29:28

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tích
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Văn Hách
♂️ Trần Văn Ích
♂️ Trần Văn Hịch
♂️ Trần Ngụ Thoả
Family ID 95593
Last Modified 2023-10-05 14:01:03

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Tam
Children ♂️ Trần Vượng
♀️ Bà cu Ba
♀️ Bà cháu Chum
♀️ Bà cháu Kho

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Đoàn trưởng đoàn phu làng Lạc Thiện.